Εκτύπωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου "ΣΚΟΥΦΑΣ", αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπανταλούκας Νικόλαος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κολιού – Κολιούλη Αγγελική
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαγοπάτη –Πέτσα Ελένη&  Μπανιάς  Κων/νος 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κωσταβασίλης  Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κολιού – Μάνθα  Μαρία
ΤΑΜΙΑΣ Γούλας Βασίλειος
ΕΦΟΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ Λιόντος Νικόλαος
ΕΦΟΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ Κολιού – Μάνθα  Μαρία
ΚΤΙΡΙΑΡΧΗΣ Βάγιας  Χαρίλαος
ΜΕΛΟΣ Κουτσούμπας  Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Μπανταλούκα – Τράμπα  Ελένη
ΜΕΛΟΣ Νικολάου Παναγιώτα
ΜΕΛΟΣ Σιώζου Παναγιώτα

 

 

Γραμματεία Συλλόγου: Παπαδημητρίου Νικόλαος, Μάνου Γεωργία,

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μάνου Γεωργία

 

Υπεύθυνοι εκδρομικού τμήματος: Κολιού-Κολιούλη Αγγελική, Πέτσα-Λαγοπάτη Ελένη Πέτσα

 

Υπεύθυνοι Μουσείων: Μπαθέκα Αναστασία

 

Υπεύθυνοι Βεστιαρίου: Γεωργακογιάννη Ευαγγελία

 

Νομικοί Σύμβουλοι: Δημήτριος Μάνος (Δικηγόρος Αθηνών), Μιχαήλ Νικολάου (Δικηγόρος Άρτας)