ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ

"ΣΚΟΥΦΑΣ"

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 
  

 

 

     Τον Απρίλιο του 1896 ιδρύεται ο Σύλλογος με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΗΣ Ο ΣΚΟΥΦΑΣ».

     Πρώτο μέλημα του Συλλόγου είναι η συγκρότηση Βιβλιοθήκης. Τον Ιούλιο του 1896 αποστέλλονται έγγραφα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» και σε όλους τους Αρτινούς που θέλουν να δωρίσουν βιβλία.

     Μετά από αυτό αρχίζουν οι πρώτες δωρεές και μπαίνουν θεμέλια για την ίδρυση της Βιβλιοθήκης...ΣΥΝΕΧΕΙΑ